Anasayfa Tanıtım Yönetim Üyeler Üyelik Haberler İletişim


Tanıtım

Neden Kurulduk?
Plastik  sanatlar  alanında  ülkemizde Trabzon ve Karadeniz  bölgesi  sanatçılarının çok  önemli katkıları sanat dünyası tarafından  sıkça anılmaktadır. Bölge  kökenli bir çok sanatçımız ülkemizde sanat gündemini belirleyecek üretkenlikte  ürün vermektedir. Her yıl bunlara bu  bölgeden  yetişen yeni  genç  yüzler  eklenmektedir. Buna  karşın hem bu bölgede  yaşayan   hem de büyük kentlerde  yaşayan bölge  kökenli sanatçılarımız dayanışma  ve güç birliği  konusunda istenen , beklenen düzeyde  değildir. Bu bile  tek  başına  bir mesleki  örgütlenme gerekçesidir.

Ülkemizin ve bölgemizin son yıllarda giderek sanat sığlığına  sürüklenmesi, plastik sanatlar  alanında piyasa  beklentilerinin belirleyici egemenliği sanat  kültürü açısından toplumsal dönüşüme  katkı sağlamayan ve kendini besleyemeyen bir yapı oluşturmuştur. Toplumsal dönüşüm için demokratikleşme ne kadar  önemli ise demokratikleşme  için de sanat  kültürünün yaygınlaşması o kadar  önemlidir.Bu  konuda önemli  bir  görev  de sivil toplum  örgütlerine  düşmektedir.

Trabzon kent  olarak plastik sanatların ve sanatın diğer disiplinlerinin yoğun ilgi  gördüğü  bir  kenttir.Kentte  var  olan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Trabzon Belediyesi Mahmut Goloğlu Sanat Galerisi  ve Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi Sanat Galerisinin programları bütün yıl için doludur.Buralara zaman zaman il dışından da  çok  kaliteli sergiler  gelmektedir. Karikatürcüler Derneği, Foto Forum uzun yıllardan  beri etkinliklerini  sürdürmektedir. Bu  bölgenin  sanat  alanında ürün  verme  konusunda  sıkıntısı  yoktur. Ancak nitelikli ürün verme  ve nitelikli sanat ürününü talep eden kitlenin  yaratılması  konusunda  sıkıntısı  vardır.Sanat eğitimi  veren KTÜ  Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş öğretmenliği programı, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, yeni kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi ve bu alanda  kurulmuş sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile bu sorunlar  aşılabilir.Bölgenin Karadeniz, Kafkas, Azeri ve İran kültürü ile ilişkileri doğru değerlendirilerek Trabzon’un sadece ulusal düzeyde değil uluslar arası düzeyde bir sanat merkezine dönüşmesi de sağlanabilir.

Ulusal  sanat  kültürümüzün  oluşumunda yerel  ve  bölgesel  sanat dinamiklerinin  öncelikle  kendini güçlendirebilmesi, sonra  bölgeden  başlayarak ulusal ve uluslar arası sanat  kültürüne katkı  sağlayabilmesi amacı  ile  Ocak 2007 tarihinde kurulan derneğimiz 24Temmuz 2007 tarihinde birinci olağan genel kurulunu yapmış ve etkinliklerine başlamıştır.Bu  konuda katkı vermek isteyen bölge kökenli sanatçılarımız  başta  olmak  üzere tüm sanatçılarımızı derneğimiz içinde  görmek bizlere onur ve güç verecektir.

KPSD Yönetim Kurulu

 
 
   
 
 
 
   
Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği l Web Suvizyon® 2008-2015